WhatsApp online chat!

Ekološki prihvatljivo

/environmental-friendly/

Ekološki prihvatljivo

Proizvod je ekološki prihvatljiv, može se reciklirati, jednostavan za korištenje, sklopiv kada se ne koristi radi uštede prostora;kada je natovaren materijalima, može se slobodno rastaviti, složiti i brzo utovariti uz pomoćni transport i druge prednosti!

Budući da je tradicionalni materijal za obradu kartonskih kutija, drvenih kutija i drvenih paleta naša "šuma", plastične kutije su kemijski proizvodi, a proces proizvodnje zagađuje okoliš.Jednom je stručnjak za logistiku bio jako uzbuđen kada je vidio naše proizvode.Rekao je da je posjekao toliko stabla samo da bi napravio 10.000 drvenih kutija.Bit će to neizbježan proizvod razvoja logističkih kontejnera.

Ona igra veliku ulogu u stvaranju kružne ekonomije, u kojoj se vrijednost stvara manje iz vađenja novih resursa, a više od boljeg korištenja resursa koje već imamo.Ne samo o smanjenju troškova.Stvorite zelenu vrijednost kroz recikliranje, koristite standardne spremnike za poboljšanje učinkovitosti upravljanja i nastavite stvarati vidljivu vrijednost za kupce.

Naš svijet treba postaviti nove standarde za reciklirane materijale jer promiče novo kružno gospodarstvo i ima za cilj postizanje klimatskih ciljeva.